Pages Menu
Categories Menu

STEP

STUDENTŲ STAŽUOTOJŲ MAINŲ PROGRAMA (STEP)

ELSA be akademinės veiklos įgyvendina Studentų Stažuotojų Mainų Programą. Tai viena pagrindinių, ELSA tarptautiškumą atspindinčių organizacijos programų, kurios tikslas – kokybiškos stažuotės užsienyje bei užsienio teisės studentų ir jaunųjų teisininkų stažavimosi Lietuvoje organizavimas.

Ši unikali programa suteikia galimybę ELSA nariams – teisės studentams bei jauniesiems teisininkams – įgyti tarptautinio teisinio darbo patirties. Atlikdami stažuotę studentai ar jaunieji teisininkai turi galimybę susipažinti su skirtingomis teisės sistemomis ir įgyti vertingos patirties. Taip pat įsitraukdami į vietinę bendruomenę, jie plėtoja puikius asmeninius įgūdžius ir geresnį kultūrinį supratimą.
Ši abipusė nauda ir yra esminis STEP tikslas, kuris pasiektas neša sėkmę tiek studentui, tiek kontorai ar įmonei.

KAIP STEP ĮGYVENDINAMA?

STEP darbdaviai iš anksto pateikia savo stažuotės sąlygas Stažuotės aprašymo dokumente (Traineeship Specification Form) bei reikalavimus potencialiam stažuotojui, o ELSA International atrenka tinkamiausius kandidatus pagal jų pateiktus prašymus (Student Application Form). Paskutinis žodis tenka stažuotę suteikusiajam: darbdavys išsirenka labiausiai kriterijus atitinkantį kandidatą, kuris ir atvyks atlikti teisinę stažuotę.
Tuo metu ELSA Lietuva pasirūpina visais atvykstančio stažuotojo apgyvendinimo, įdarbinimo bei socialinio užimtumo klausimais: padeda susirasti gyvenamąją vietą, išsprendžia vizos bei darbo leidimo klausimus bei suorganizuoja kultūrinę ir socialinę programas, kad atvykęs praktikantas susipažintų ne tik su teisiniu darbu Lietuvoje, bet ir pažintų Lietuvos kraštą bei kultūrą.
ELSA Lietuva jau devynerius metus sėkmingai įgyvendina STEP programą, kuri susilaukia tiek įvairių advokatų kontorų, teisines paslaugas teikiančių įstaigų, universitetų, nevyriausybinių organizacijų, tiek teisės studentų bei jaunųjų teisininkų dėmesio.

Taigi kviečiame prisijungti prie STEP!

Daugiau informacijos: www.elsa-step.lt